Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Châu Ổ- Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Hữu Minh
Mã số thuế:

4300849786

 Điện thoại:

0985867213

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 6, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Vạn Thịnh
Mã số thuế:

4300845277

 Điện thoại:

0988200614

Địa chỉ: 82 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 82 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Thị Trường Ht
Mã số thuế:

4300843745

 Điện thoại:

0912687007

Địa chỉ: 406/24 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 406/24 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Địa Ốc Huy Hoàng
Mã số thuế:

4300839516

Địa chỉ: 204 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 204 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-07-2019

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ CÔNG NGHỆ MỚI
Mã số thuế:

4300827359

Địa chỉ: 464 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 4, Thị trấn Châu ổ , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: 464 Pham Van Dong, Civil Group 4, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ An Phước
Mã số thuế:

4300825087

Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 2, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-09-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC PHÁT ĐẠT
Mã số thuế:

4300821607

Địa chỉ: Số 70 Huỳnh Tấu, Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 70 Huynh Tau, Civil Group 1, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp