Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Châu Ổ- Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Vạn Thịnh
Mã số thuế:

4300845277

Địa chỉ: 82 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 82 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Thị Trường Ht
Mã số thuế:

4300843745

Địa chỉ: 406/24 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 406/24 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Địa Ốc Huy Hoàng
Mã số thuế:

4300839516

Địa chỉ: 204 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 204 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-07-2019

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ CÔNG NGHỆ MỚI
Mã số thuế:

4300827359

Địa chỉ: 464 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố 4, Thị trấn Châu ổ , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: 464 Pham Van Dong, Civil Group 4, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ An Phước
Mã số thuế:

4300825087

Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 2, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-09-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC PHÁT ĐẠT
Mã số thuế:

4300821607

Địa chỉ: Số 70 Huỳnh Tấu, Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 70 Huynh Tau, Civil Group 1, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Hvg Dung Quất
Mã số thuế:

4300820635

Địa chỉ: 419 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 419 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-07-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nb Tech
Mã số thuế:

4300819622

Địa chỉ: 72/26 Quỳnh Lưu, Khu dân cư 4, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 72/26 Quynh Luu, Residential Area 4, Civil Group 1, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 01-07-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc At
Mã số thuế:

4300815219

Địa chỉ: 31/4 Huỳnh Tấu, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 31/4 Huynh Tau, Civil Group 1, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp