Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Vạn Thịnh
Mã số thuế:

4300845277

Địa chỉ: 82 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 82 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-11-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Abh Hà Nội
Mã số thuế:

4300845213

Địa chỉ: Mỏ đá Phước Hòa, Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Mo Da Phuoc Hoa, Tan Hy Hamlet, Binh Dong Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư First Happy
Mã số thuế:

4300845157

Địa chỉ: Đội 2, thôn Đông Bình, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 2, Dong Binh Hamlet, Binh Chanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Vnbt
Mã số thuế:

4300844611

Địa chỉ: Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Binh An Noi Hamlet, Binh Chanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây hàng năm khác (Planting other annual crops)

Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dvtm Gia Nguyễn
Mã số thuế:

4300844428

Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Tan Hy Hamlet, Binh Dong Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Thị Trường Ht
Mã số thuế:

4300843745

Địa chỉ: 406/24 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 406/24 Pham Van Dong, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Hợp Và Dịch Vụ Thương Mại Hợp Lực Dung Quất
Mã số thuế:

4300842974

Địa chỉ: Khu dân cư số 3, thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: So 3 Residential Area, Long Vinh Hamlet, Binh Long Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp