Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Thiên Phúc
Mã số thuế:

4300833352

Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Trung An Hamlet, Binh Thanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Tm & Dv Hcl
Mã số thuế:

4300832976

Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu 1, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Phu Nhieu 1 Hamlet, Binh Phu Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26-02-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phúc
Mã số thuế:

4300832246

Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Dong Binh Hamlet, Binh Chanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Vạn Tài
Mã số thuế:

4300832239

Địa chỉ: Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Binh An Noi Hamlet, Binh Chanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Vạn Xuân
Mã số thuế:

4300832197

Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Trung An Hamlet, Binh Thanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-02-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT HOA THIÊN
Mã số thuế:

4300830986

Địa chỉ: Thôn Phước Thiện, Xã Bình Hải , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Phuoc Thien Hamlet, Binh Hai Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT BÌNH SƠN
Mã số thuế:

4300830496

Địa chỉ: CCT huyện Bình Sơn, Xã Bình Long , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: CCT, Huyen Binh Son, Binh Long Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐÔNG
Mã số thuế:

4300830351

Địa chỉ: thôn Tân hy, Xã Bình Đông , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Tan Hy Hamlet, Binh Dong Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Định Tân
Mã số thuế:

4300830009

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Dinh Tan Hamlet, Binh Chau Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-12-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Lệ Thủy
Mã số thuế:

4300829885

Địa chỉ: Thôn Lệ Thủy, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Le Thuy Hamlet, Binh Tri Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-12-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Châu Thuận
Mã số thuế:

4300829892

Địa chỉ: Thôn Châu Thuận, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Chau Thuan Hamlet, Binh Chau Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-12-2018

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT
Mã số thuế:

4300828881

Địa chỉ: Khu đô thị vạn tường, Xã Bình Trị , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Van Tuong Urban Area, Binh Tri Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp