Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THÀNH QUÂN
Mã số thuế:

4300857924

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Xã Bình Châu , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Dinh Tan Hamlet, Binh Chau Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHANG DƯƠNG
Mã số thuế:

4300858036

 Điện thoại:

0985795279

Địa chỉ: Số 27 Trường Chinh, Phường Chánh Lộ , Thành phố Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Address: No 27 Truong Chinh, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN VINH
Mã số thuế:

4300858029

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Xã Bình Phước , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Vo Van Kiet Street, Binh Phuoc Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

4300857988

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp , Huyện Minh Long , Quảng Ngãi
Address: Hamlet 2, Long Hiep Commune, Minh Long District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT VIỆT HẢI
Mã số thuế:

4300857949

Địa chỉ: Thôn An Vĩnh, Xã Tịnh Kỳ , Thành phố Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Address: An Vinh Hamlet, Tinh Ky Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

4300858011

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Châu ổ , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 3, Chau O Town, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH TM & XD AN PHÚ
Mã số thuế:

4300857956

Địa chỉ: Tổ dân phố An Trường, Phường Phổ Ninh , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: An Truong Civil Group, Pho Ninh Ward, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH BIG BANG DUYÊN HẢI
Mã số thuế:

4300857709

Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh , Huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi
Address: Trung An Hamlet, Binh Thanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp