Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Hồng Hưng
Mã số thuế:

4300850929

Địa chỉ: 84 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 84 Nguyen Dinh Chieu, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản New Sky Land
Mã số thuế:

4300850936

Địa chỉ: 207/9 Lê Lợi, tổ 1, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 207/9 Le Loi, Civil Group 1, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thịnh Hồng Phát
Mã số thuế:

4300850887

Địa chỉ: 75 Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 75 Nguyen Chanh, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Trường Huy
Mã số thuế:

4300850693

Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Street No 2, Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cưng Ứng Dịch Vụ Đò Tý Tài
Mã số thuế:

4300850654

Địa chỉ: Thôn Tuyết Diêm 1, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Tuyet Diem 1 Hamlet, Binh Thuan Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (Coastal transport of passengers, ocean transport of passengers )

Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Dũng Linh
Mã số thuế:

4300850615

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phổ Châu, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 2, Pho Chau Commune, Duc Pho Town, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Nhất Hưng Dung Quất
Mã số thuế:

4300850622

Địa chỉ: Phân khu Công nghiệp Sài Gòn Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Phan, Sai Gon Dung Quat Industrial Zone, Binh Thanh Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Toàn Mỹ
Mã số thuế:

4300850573

Địa chỉ: Số 217 - 219 Lê Hữu Trác, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 217 - 219 Le Huu Trac, Nghia Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Lắp Hồng Anh
Mã số thuế:

4300850534

Địa chỉ: 01 Thiên Hưng, khu dân cư Thiên Mỹ Lộc, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 01 Thien Hung, Thien My Loc Residential Area, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH May Sơn Tịnh
Mã số thuế:

4300850527

Địa chỉ: Thôn Minh Xuân, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Minh Xuan Hamlet, Tinh Bac Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tịnh bắc, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Phương Đông
Mã số thuế:

4300850541

Địa chỉ: Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Tra Bong Khoi Nghia Street, Nghia Chanh Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp