Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thăng Bình- Quảng Nam

Công Ty TNHH Sàn Giao Dịch Hoàng Thư
Mã số thuế:

4001171252

Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Bình Tân, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Binh Tan Hamlet, Binh Minh Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty Cổ Phần Hbc Sài Gòn - Quảng Nam
Mã số thuế:

4001167055

Địa chỉ: 330 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: 330 Tieu La, Ha Lam Town, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 24-12-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quảng Thịnh
Mã số thuế:

4001160878

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Liễu Trì, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 3, Lieu Tri Hamlet, Binh Nguyen Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-10-2018

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG VIỆT CƯỜNG
Mã số thuế:

4001158149

Địa chỉ: Tổ 19, Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú , Huyện Thăng Bình , Quảng Nam
Address: Civil Group 19, Ly Truong Hamlet, Binh Phu Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp