Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tam Thăng- Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Chí Linh Phát
Mã số thuế:

4001203786

Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 7, Vinh Binh Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH D.r Vina
Mã số thuế:

4001201154

Địa chỉ: Lô NM05-3, KCN Tam Thăng 2, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot NM05-3, Tam Thang 2 Industrial Zone, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đại Lý Vận Tải Thiên Phát
Mã số thuế:

4001191555

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Thạch Tân, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 3, Thach Tan Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Anh Chu Lai
Mã số thuế:

4001171580

Địa chỉ: Thôn Tân Thái, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tan Thai Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-02-2019

CÔNG TY TNHH MTV GREAT BRIGHT VINA
Mã số thuế:

4001157113

Địa chỉ: Lô D4, KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng , Thành phố Tam Kỳ , Quảng Nam
Address: Lot D4, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 12/09/2018

Công Ty TNHH Jay Jay Vina
Mã số thuế:

4001156039

Địa chỉ: Lô C5, KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot C5, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt thoi (Producing shuttle weaved cloth)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty TNHH Viễn Thông Thiên Việt
Mã số thuế:

4001142893

Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Thăng Tân, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 5, Thang Tan Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-04-2018

Công Ty TNHH Ctr Vina
Mã số thuế:

4001139509

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Thăng, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-03-2018

Công Ty TNHH 615 Tam Thăng
Mã số thuế:

4001134490

Địa chỉ: Đường 615, Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Street 615, Vinh Binh Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-01-2018