Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Xuân- Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN H2O.CƠM
Mã số thuế:

4001169398

Địa chỉ: 79 Nguyễn Hoàng, Phường An Xuân , Thành phố Tam Kỳ , Quảng Nam
Address: 79 Nguyen Hoang, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Linh Lâm Đức
Mã số thuế:

4001167048

Địa chỉ: 328/51 Hùng Vương, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 328/51 Hung Vuong, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of food, foodstuffs, beverages, cigarettes, rustic tobacco )

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 24-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bất Động Sản Phú An Khang
Mã số thuế:

4001159047

Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 191 Huynh Thuc Khang, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 03-10-2018

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch T&n
Mã số thuế:

4001149313

Địa chỉ: 182 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 182 Huynh Thuc Khang, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Tổng Hợp Ngọc Thịnh
Mã số thuế:

4001144812

Địa chỉ: Đường N24, Khối phố 2, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: N24 Street, Khoi, Street 2, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-04-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Jsc Huy Hoàng
Mã số thuế:

4001134719

Địa chỉ: 325 Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 325 Tran Cao Van, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-01-2018

CHI NHÁNH TAM KỲ - CÔNG TY TNHH SEOULGROUP VIỆT NAM
Mã số thuế:

1001104243-002

Địa chỉ: Số 30, đường 43 tháng 3, Phường An Xuân , Thành phố Tam Kỳ , Quảng Nam
Address: No 30, 43 Thang 3 Street, An Xuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/11/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp