Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Chí Linh Phát
Mã số thuế:

4001203786

Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 7, Vinh Binh Hamlet, Tam Thang Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH Cf Do
Mã số thuế:

4001203539

Địa chỉ: Thôn Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Phu Dong Hamlet, Tam Phu Commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Nhân Nhân Hòa
Mã số thuế:

4001203458

Địa chỉ: 596 - 598 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 596 - 598 Hung Vuong, An Son Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Ân
Mã số thuế:

4001203088

Địa chỉ: Lô 03, Khu A7, Khu nhà ở gia đình Quân đội Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot 03, Khu A7, Khu Nha O Gia Dinh Quan Doi Bo Chi Huy Quan Su, Tinh Quang Nam, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Sinh Long
Mã số thuế:

4001202951

Địa chỉ: Số 821/24 Phan Châu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: No 821/24 Phan Chau Trinh, Hoa Huong Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Tài Khoa
Mã số thuế:

4001202856

Địa chỉ: Lô A 60, Khu phố chợ An Sơn, Khối phố 5, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot A 60, Cho An Son Quarter, Khoi, Street 5, An Son Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty CP Tây Bắc Land
Mã số thuế:

4001202863

Địa chỉ: 369 Trần Qúy Cáp, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 369 Tran Quy Cap, Hoa Thuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty Cổ Phần Winlong
Mã số thuế:

4001202662

Địa chỉ: 19/7 Trần Trung Tri, Khối phố Mỹ Thạch Trung, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 19/7 Tran Trung Tri, Khoi, My Thach Trung Street, Hoa Thuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Thoát nước và xử lý nước thải (Draining and treating sewage)

Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Lợi
Mã số thuế:

4001202493

Địa chỉ: Lô ND2 - 16 Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot ND2 - 16 Le Thanh Tong, An Phu Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Công Nghệ Xây Dựng Môi Trường Xanh Quảng Nam
Mã số thuế:

4001202415

Địa chỉ: 34-36 đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 34- 36, Le Thanh Tong Street, An Phu Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Phan
Mã số thuế:

4001202327

Địa chỉ: 01 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 01 Nguyen Quy Duc, An Phu Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp