Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sơn Sang Phát

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: KDC Thôn Khánh An, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Address: KDC, Khanh An Hamlet, Tam Dan Commune, Phu Ninh District, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Mã số thuế 4001203793
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Võ Sang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Sang Phát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính