Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Caphan - Chu Lai

Ngày thành lập: 22-06-2018

Địa chỉ: KDC 617, thôn Phái Nhơn, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Address: KDC 617, Phai Nhon Hamlet, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 4001150037
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Caphan - Chu Lai
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Phan Thanh Cả

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Caphan - Chu Lai

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính