Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My- Quảng Nam

Công Ty TNHH Sâm Nam Trà My
Mã số thuế:

4001173429

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 2, Tra Linh Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-03-2019

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT BÌNH AN
Mã số thuế:

4001151055

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 1, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 03/07/2018

Công Ty TNHH Trực Ý
Mã số thuế:

4001146231

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 2, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đại Lộc Phát
Mã số thuế:

4001145213

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 1, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 04-05-2018

Công Ty TNHH C&t Anh Phát
Mã số thuế:

4001145164

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 1, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Ny Sâm
Mã số thuế:

4001144594

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 1, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 24-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp