Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Hiệp- Thành phố Hội An- Quảng Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM TẠI QUẢNG NAM
Mã số thuế:

4000382275-001

Địa chỉ: Bãi Bìm - Cù Lao Chàm, Xã Tân Hiệp , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Bai Bim - Cu Lao Cham, Tan Hiep Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/10/2017

Công Ty TNHH Phúc Hải Cù Lao Chàm
Mã số thuế:

4001120642

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 3, Bai Lang Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-09-2017

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tổng Hợp Kim Thủy Tại Quảng Nam
Mã số thuế:

4201542391-001

 Điện thoại:

(0258) 3511820

Địa chỉ: Thôn Bãi Làng - Xã Tân Hiệp - Thành phố Hội An - Quảng Nam
Address: Bai Lang Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 17-01-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Biển Đảo Xanh
Mã số thuế:

4000875545

 Điện thoại:

0935.850.202

Địa chỉ: Thôn Bãi Hương - Xã Tân Hiệp - Thành phố Hội An - Quảng Nam
Address: Bai Huong Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-06-2012