Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Thanh- Thành phố Hội An- Quảng Nam

Công Ty TNHH Faifo Roastery
Mã số thuế:

4001148616

Địa chỉ: Đường Tống Văn Sương, thôn 5, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tong Van Suong Street, Hamlet 5, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-06-2018

Công Ty TNHH P&i Hội An
Mã số thuế:

4001139957

Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Thanh Nhứt, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 1, Thanh Nhut Hamlet, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-03-2018

Công Ty TNHH Mtv Hys
Mã số thuế:

4001134483

Địa chỉ: Thôn Thanh Nhì, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Thanh Nhi Hamlet, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-01-2018

Công Ty TNHH Mtv Phong Trường Sinh
Mã số thuế:

4001123192

Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Thanh Dong Hamlet, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-10-2017

Công Ty TNHH Petrotín Quảng Nam
Mã số thuế:

4001122368

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Tam Thanh Tây, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 3, Tam Thanh Tay Hamlet, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 27-09-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp