Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Hà- Thành phố Hội An- Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TMDV VŨ DUNG
Mã số thuế:

4001168570

Địa chỉ: Tổ 29, Thôn Bầu ốc Hạ, Xã Cẩm Hà , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 29, Bau Oc Ha Hamlet, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển & Thương Mại Đại Lâm
Mã số thuế:

4001158325

Địa chỉ: Thửa đất số 24, tờ bản đồ 15, Thôn Bàu Ốc Hạ, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Thua Dat So 24, To Ban Do 15, Bau Oc Ha Hamlet, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-09-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hội An Hà Nội
Mã số thuế:

4001154828

Địa chỉ: Lô A6-34, Khu dân cư Trảng Kèo, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot A6-34, Trang Keo Residential Area, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lai Hội An
Mã số thuế:

4001154659

Địa chỉ: 128 Tôn Đức Thắng, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 128 Ton Duc Thang, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại, Tư Vấn Và Đào Tạo Học Viện Faifo
Mã số thuế:

4001154095

Địa chỉ: 90 Nguyễn Chí Thanh, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 90 Nguyen Chi Thanh, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-08-2018

CÔNG TY TNHH VAPA HỘI AN
Mã số thuế:

4001147404

Địa chỉ: Tổ 16, Thôn Đồng Nà, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 16, Dong Na Hamlet, Cam Ha Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/05/2018

1 2 3 4 Tiếp