Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MTV SARA GO AND COME

Ngày thành lập: 10/04/2018

Địa chỉ: 460 Hùng Vương, Phường Thanh Hà , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: 460 Hung Vuong, Thanh Ha Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 4001142702
Tên v.tắt/giao dịch SARA GO AND COME CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện Trương Thị Thúy Hằng
Địa chỉ N.Đ.diện 460 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Delegate address 460 Hung Vuong, Thanh Ha Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Sara Go And Come

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính