Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY THANH BẢO

Ngày thành lập: 03/10/2018

Địa chỉ: 55 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 55 Nguyen Phuc Chu, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Mã số thuế 4001159110
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY THANH BẢO
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ N.Đ.diện Khối phố Tân Khai, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Delegate address Khoi, Tan Khai Street, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Duy Thanh Bảo

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính