Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Homestay Ái Nghĩa

Ngày thành lập: 20-04-2018

Địa chỉ: 601 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 601 Hai Ba Trung, Cam Pho Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 4001144315
Tên v.tắt/giao dịch Ai Nghia Homestay Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Homestay Ái Nghĩa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính