Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Đình

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Tổ 2, Khối Xuyên Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi Xuyen Trung, Cam Nam Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Mã số thuế 4001144587
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Đình
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Đinh Văn Vượng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lan Đình

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính