Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LƯU TRÚ MYMY

Ngày thành lập: 17/10/2018

Địa chỉ: 137 Trần Nhân Tông, Phường Cẩm Châu , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: 137 Tran Nhan Tong, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 4001160123
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH DVDL VÀ LƯU TRÚ MYMY
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Hội An
Người đại diện Trương Thị Lư
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 5, Khối Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Delegate address To 5, Khoi Son Pho 1, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Và Lưu Trú Mymy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính