Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần E Concept Hội An

Ngày thành lập: 23-04-2018

Địa chỉ: 208 Lê Thánh Tông, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 208 Le Thanh Tong, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 4001144467
Tên v.tắt/giao dịch E Concept Hoi An Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Lưu Hoàng Hà

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP E Concept Hội An

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính