Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hùng Phương
Mã số thuế:

4001174165

Địa chỉ: Tổ 17, Khối Phong Thiện, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 17, Khoi Phong Thien, Son Phong Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Thật
Mã số thuế:

4001173179

Địa chỉ: Tổ 4, Khối Tân Thịnh, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Khoi Tan Thinh, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Handy Mandy
Mã số thuế:

4001171453

Địa chỉ: Tổ 4, Khối Trường Lệ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Khoi Truong Le, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT KHANG
Mã số thuế:

4001168919

Địa chỉ: Tổ 2, Khối Châu Trung, Phường Cẩm Nam , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi Chau Trung, Cam Nam Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 07/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp