Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Duy Trung- Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Travelyta
Mã số thuế:

4001150005

Địa chỉ: Thôn Mậu Hòa, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Mau Hoa Hamlet, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 22-06-2018

Công Ty TNHH Đt - Xd Ân Nghĩa
Mã số thuế:

4001145460

Địa chỉ: Tổ 11, Thôn Hòa Nam, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 11, Hoa Nam Hamlet, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-05-2018

Công Ty TNHH May Duy Trung
Mã số thuế:

4001141642

Địa chỉ: Lô A1, Cụm công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot A1, Cong Nghiep Tay An Cluster, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 30-03-2018

Công Ty TNHH Daissho Việt Nam
Mã số thuế:

4001135335

Địa chỉ: Lô 4.2 Cụm Công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot 4.2 Cum Cong Nghiep Tay An, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 11-01-2018

Công Ty TNHH Kim Cường Lực
Mã số thuế:

4001126161

Địa chỉ: Thôn An Trung, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: An Trung Hamlet, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (Manufacture of glass and glass products)

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 10-11-2017

Công Ty Cổ Phần Cát Tiên Sơn T2 & T
Mã số thuế:

4001120635

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Cong Nghiep Tay An Cluster, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-09-2017

Công Ty TNHH Mtv Hồng Anh Khôi
Mã số thuế:

4001110323

Địa chỉ: Đường DH7, Cụm Công Nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: DH7 Street, Cong Nghiep Tay An Cluster, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 11-05-2017

Công Ty TNHH Chung Kim Nam
Mã số thuế:

4001104023

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Cong Nghiep Tay An Cluster, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 02-03-2017

Công Ty TNHH Vật Liệu - Xây Dựng Hưng Lộc
Mã số thuế:

4001100614

Địa chỉ: 693-695 Hùng Vương, Thôn Trung Đông, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: 693-695 Hung Vuong, Trung Dong Hamlet, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-01-2017

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Tổng Hợp Nhựa Á Châu Miền Trung
Mã số thuế:

4001098757

Địa chỉ: Đường ĐH7, Cụm Công nghiệp Duy Trung - Duy Xuyên, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: DH7 Street, Cong Nghiep Duy Trung - Duy Xuyen Cluster, Duy Trung Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-12-2016

1 2 3 4 Tiếp