Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN XUẤT KHẨU ANH QUÂN

Ngày thành lập: 26/04/2018

Địa chỉ: 59 Hùng Vương, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: 59 Hung Vuong, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Mã số thuế 4001144837
Tên v.tắt/giao dịch ANH QUAN PROCESSING OF AGRICULTURAL AND FORESTAL PRODUCTS FOR EXPORT COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Quảng Nam
Người đại diện Trần Thị Giang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Nông Lâm Sản Xuất Khẩu Anh Quân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính