Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẠN PHÚ THỌ
Mã số thuế:

4001170273

Địa chỉ: 211 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: 211 Hung Vuong, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 17/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT DUY XUYÊN
Mã số thuế:

4001168027

Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: 416 Hung Vuong, Kp My Hoa, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG GIAO CHO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT DUY XUYÊN
Mã số thuế:

4001168059

Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: 416 Hung Vuong, Kp My Hoa, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT DUY XUYÊN
Mã số thuế:

4001168041

Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: 416 Hung Vuong, Kp My Hoa, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/12/2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY PHÚ
Mã số thuế:

4001162748

Địa chỉ: Tổ 9, thôn Chánh Sơn, Xã Duy Phú , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: Civil Group 9, Chanh Son Hamlet, Duy Phu Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG DIỄM
Mã số thuế:

4001160973

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Nam, Xã Duy Vinh , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: Vinh Nam Hamlet, Duy Vinh Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ - Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Phi Cường
Mã số thuế:

4001160758

Địa chỉ: Thôn Nhuận Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Address: Nhuan Son Hamlet, Duy Phu Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 25-10-2018

CÔNG TY TNHH TĂNG THÔNG
Mã số thuế:

4001157755

Địa chỉ: Thôn An Lưu, Xã Duy Hải , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: An Luu Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp