Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Giang- Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Gạch Đông Giang
Mã số thuế:

4001138199

Địa chỉ: Lô 4, 5, 6 Cụm công nghiệp Thôn Bốn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot 4, 5, 6 Cong Nghiep Cluster, Bon Hamlet, Ba Commune, Dong Giang District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Khang
Mã số thuế:

4001134525

Địa chỉ: Thôn Ka Nơm, Thị Trấn Phường Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Address: Ka Nom Hamlet, Thi Tran, Rao Ward, Dong Giang District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ngày thành lập: 05-01-2018

Công Ty TNHH Mtv Hào Hưng Đông Giang
Mã số thuế:

4001126002

Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Address: A So Hamlet, Ma Cooil Commune, Dong Giang District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ngày thành lập: 07-11-2017

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Xây Dựng Bảo An
Mã số thuế:

4001106542

Địa chỉ: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooil, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Address: A So Hamlet, Ma Cooil Commune, Dong Giang District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ngày thành lập: 28-03-2017

Công Ty TNHH Tiếng Hào Quang
Mã số thuế:

4001102410

Địa chỉ: Thôn Nghe, Thị Trấn Phường Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Address: Nghe Hamlet, Thi Tran, Rao Ward, Dong Giang District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ngày thành lập: 08-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp