Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phước Hữu Duy

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Phu Long Hamlet, Dai Thang Commune, Dai Loc District, Quang Nam Province
Mã số thuế 4001196056
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Nam
Người đại diện Trần Thị Thủy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước Hữu Duy

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

Công Ty TNHH Nguyên Duy Thành
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 7, Phu Hai Hamlet, Dai Hiep Commune, Dai Loc District, Quang Nam Province
Mã số thuế:

4001200552

Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Dịch Vụ Lý Kiệt
Địa chỉ: Thôn Trà Đình 1, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tra Dinh 1 Hamlet, Que Phu Commune, Que Son District, Quang Nam Province
Mã số thuế:

4001200263

Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020