Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Thái Tuấn Phát
Mã số thuế:

4001187189

Địa chỉ: 20 Lê Trí Viễn, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 20 Le Tri Vien, Hoa Huong Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Bamboovibes
Mã số thuế:

4001187069

Địa chỉ: Tổ 14 Thôn Phước Trung, Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 14, Phuoc Trung Hamlet, Cam Kim Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Bình An An Hội
Mã số thuế:

4001186957

Địa chỉ: 60 Đường 610B, Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: 60, 610B Street, Nam Ha 1 Hamlet, Dien Trung Commune, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Camera Phan Thọ Miền Trung
Mã số thuế:

4001186964

Địa chỉ: Tổ 4, Khối phố Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Khoi, Cam Sa Street, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mật Ong
Mã số thuế:

4001186900

Địa chỉ: 33 Phan Chu Trinh, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 33 Phan Chu Trinh, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Lâm Trường Phát
Mã số thuế:

4001186883

Địa chỉ: Thôn Trung Phú 2, Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Trung Phu 2 Hamlet, Dien Minh Commune, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Quảng Nam

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thăng Bình
Mã số thuế:

4001186869

Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 6, Dong Duong Hamlet, Binh Dinh Bac Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 12-08-2019

Công Ty TNHH Hải Sản Đông An
Mã số thuế:

4001186026

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 2, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Hamlet 2, Binh Trung Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty Cổ Phần Sâm Trà Linh Quảng Nam
Mã số thuế:

4001186019

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 2, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Tm Và Dv Tín Nhân Tâm
Mã số thuế:

4001185745

Địa chỉ: Khu C8/25, Khu đô thị 1A, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Khu C8/25, 1a Urban Area, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ B&p Hội An
Mã số thuế:

4001185819

Địa chỉ: Đường 607, Cum công nghiêp An Lưu, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Street 607, Cum Cong Nghiep An Luu, Dien Nam Dong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Nhà Đất Điện Ngọc
Mã số thuế:

4001185576

Địa chỉ: KĐT Ngân Câu Ngân Giang, Tổ 2, Khối phố Ngân Giang, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: KDT Ngan Cau Ngan Giang, Civil Group 2, Khoi, Ngan Giang Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Song Quang Vinh
Mã số thuế:

4001185304

Địa chỉ: Tổ 2, Khối phố Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi, Ngoc Vinh Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Quảng Nam

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Saeko Ando & Co.
Mã số thuế:

4001185142

Địa chỉ: 78 Lê Thánh Tông, Khối An Mỹ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 78 Le Thanh Tong, Khoi An My, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngày thành lập: 18-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp