Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Home Colorful
Mã số thuế:

4001199219

Địa chỉ: 101 Nguyễn Thuật, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Address: 101 Nguyen Thuat, Ha Lam Town, Thang Binh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Dịch Vụ Lý Kiệt
Mã số thuế:

4001200263

Địa chỉ: Thôn Trà Đình 1, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Tra Dinh 1 Hamlet, Que Phu Commune, Que Son District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Xd&tmdv Thiên Phú Phát
Mã số thuế:

4001200496

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 1, Tra Mai Commune, Nam Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Gò Nổi
Mã số thuế:

4001200489

Địa chỉ: Đường 610B, Thôn Tam Thạnh, Xã Điện Quang, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: 610B Street, Tam Thanh Hamlet, Dien Quang Commune, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi khác (Breeding other)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Phú Nam Sang
Mã số thuế:

4001200506

Địa chỉ: Lô 32 Đường Trần Nguyên Đán, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot 32, Tran Nguyen Dan Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ốc Vít Hợp Lực
Mã số thuế:

4001200376

Địa chỉ: Lô C345 Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot C345, Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Và Đầu Tư Phúc Lộc
Mã số thuế:

4001200351

Địa chỉ: Số 240 Nguyễn Tất Thành, Khu 2, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: No 240 Nguyen Tat Thanh, Khu 2, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Him Lam Miền Trung
Mã số thuế:

4001200337

Địa chỉ: 369 Trần Quý Cáp, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Address: 369 Tran Quy Cap, Hoa Thuan Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Lộc An
Mã số thuế:

4001200256

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Trảng Nhật 1, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Cong Nghiep Trang Nhat 1 Cluster, Dien Thang Trung Commune, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Văn Nhật
Mã số thuế:

4001200288

Địa chỉ: 371 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Hòa Đông, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: 371 Huynh Ngoc Hue, Khu Hoa Dong, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Tmdv Trần Lê Gia
Mã số thuế:

4001200270

Địa chỉ: Ngã Ba Thống Nhất, Khối Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Address: Nga Ba Thong Nhat, Khoi Ha My Dong B, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Quảng Nam

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Mộc Sinh
Mã số thuế:

4001200217

Địa chỉ: Tổ đoàn kết số 2. Khối phố Thạnh Đức, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Address: Doan Ket So 2. Khoi Civil Group, Thanh Duc Street, Phu Thinh Town, Phu Ninh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Ngày thành lập: 14-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp