Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc

Ngày thành lập: 06-12-2018

Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Mã số thuế 3101059862
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Bình
Người đại diện Võ Ngọc Tám

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 68 Phương Ngọc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính