Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoa Thủy- Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Mã số thuế:

3101059862

Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Đăng Hải Vương
Mã số thuế:

3101051630

Địa chỉ: Thôn 3 Xuân Bắc, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: 3 Xuan Bac Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08-06-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ba Yến
Mã số thuế:

3100954333

 Điện thoại:

0942.477.737

Địa chỉ: Thôn Ninh Lộc - Xã Hoa Thủy - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Ninh Loc Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07-01-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiếu Thảo
Mã số thuế:

3100663366

 Điện thoại:

(0227) 2790631

Địa chỉ: Thôn 2 Xuân Bắc - Xã Hoa Thủy - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: 2 Xuan Bac Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-11-2010

DNTN xăng dầu Hoa Thuỷ
Mã số thuế:

3100477049

Địa chỉ: Thôn Mã - xã Hoa Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Ma Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 01-04-2009

HTX DV NN Xuân Nam
Mã số thuế:

3100328431

Địa chỉ: Hoa thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Address: Hoa Thuy, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 01-12-2005