Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình

Công Ty TNHH 68 Phương Ngọc
Mã số thuế:

3101059862

Địa chỉ: Thôn Phước Vinh, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Phuoc Vinh Hamlet, Hoa Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Bilaco
Mã số thuế:

3101055346

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bang, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Bang Industrial Zone, Phu Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Miền Núi Lệ Thủy
Mã số thuế:

3101055297

Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Giang, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuong Giang Civil Group, Kien Giang Town, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Hạnh Vững
Mã số thuế:

3101054286

Địa chỉ: Thôn Trung Thái, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Trung Thai Hamlet, Thai Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 10-08-2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG HẠNH
Mã số thuế:

3101052955

Địa chỉ: Thôn Thượng Bắc, Xã Ngư Thuỷ Trung, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuong Bac Hamlet, Ngu Thuy Trung Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Quỳnh Nhi
Mã số thuế:

3101052521

Địa chỉ: Thôn Thuận Trạch, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuan Trach Hamlet, My Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 03-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp