Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hải Thành- Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình

Công Ty TNHH Th Ánh Dương
Mã số thuế:

3101081931

Địa chỉ: Số 36, Đường Bàu Tró, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 36, Bau Tro Street, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thiết Bị May Hoa Đào
Mã số thuế:

3101081850

Địa chỉ: Số 9A, Ngõ 63, đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 9a, Lane 63, Truong Phap Street, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Đá Granites Hoài Linh
Mã số thuế:

3101074437

Địa chỉ: Số 32, Linh Giang, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 32, Linh Giang, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Ofc Invest Quảng Bình
Mã số thuế:

3101074123

Địa chỉ: Số 35, Lê Thành Đồng, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 35, Le Thanh Dong, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Và Công Nghệ Kỹ Thuật Trung Nam
Mã số thuế:

3101073338

Địa chỉ: tổ dân phố 6, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Civil Group 6, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11-09-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG THIÊN ĐƯỜNG
Mã số thuế:

3101055498

Địa chỉ: Số 34 Linh Giang, Phường Hải Thành , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: No 34 Linh Giang, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 14/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bùi Gia
Mã số thuế:

3101051743

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Civil Group 1, Hai Thanh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 12-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp