Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đồng Hới- Quảng Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Xuân Tình
Mã số thuế:

3101065915

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Phú Vinh, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: 2 Phu Vinh Civil Group, Bac Nghia Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-01-2019

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH
Mã số thuế:

3101065753

Địa chỉ: TDP 15, Phường Bắc Lý , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: TDP 15, Bac Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH PHÁT
Mã số thuế:

3101065418

Địa chỉ: Đường Xuân Quỳnh, Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: Xuan Quynh Street, Civil Group 11, Nam Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LUXY VIỆT NAM
Mã số thuế:

3101065351

Địa chỉ: Số 03, Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: No 03, Tran Nhat Duat, Duc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH PROSPER
Mã số thuế:

3101065224

Địa chỉ: Số 23, Đường Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 23, Duong Van An Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08-01-2019

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG PHÁT
Mã số thuế:

3101065182

Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa 5, Xã Nghĩa Ninh , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: Trung Nghia 5 Hamlet, Nghia Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ - CCT TP ĐỒNG HỚI
Mã số thuế:

3101064492

Địa chỉ: Đường 23 tháng 8, Phường Đồng Phú , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: 23 Thang 8 Street, Dong Phu Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TP ĐỒNG HỚI
Mã số thuế:

3101064485

Địa chỉ: Đường 23 tháng 8, Phường Đồng Phú , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: 23 Thang 8 Street, Dong Phu Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 25/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp