Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Đất Đông Nam Quảng Trạch
Mã số thuế:

3101049127

Địa chỉ: Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuy Son Civil Group, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20-04-2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Atz
Mã số thuế:

3101048998

Địa chỉ: Số 11 đường Lý Thường Kiệt, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 11, Ly Thuong Kiet Street, Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 17-04-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Đất Quảng Trạch
Mã số thuế:

3101048500

Địa chỉ: Tổ dân phố Thủy Sơn, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Thuy Son Civil Group, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Nam
Mã số thuế:

3101048003

Địa chỉ: 33 Lâm Úy, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 33 Lam Uy, Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27-03-2018

Công Ty Cổ Phần Ask
Mã số thuế:

3101047673

Địa chỉ: 59 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 59 Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-03-2018

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TX BA ĐỒN
Mã số thuế:

3101047627

 Điện thoại:

(0215) 2351117

Địa chỉ: 290 Quang trung, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: 290 Quang Trung, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TX BA ĐỒN
Mã số thuế:

3101047634

Địa chỉ: 120 Hùng Vương, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: 120 Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ BA ĐỒN
Mã số thuế:

3101047602

 Điện thoại:

0915.153.857

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: Quarter 4, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Đất Quảng Phong
Mã số thuế:

3101047592

Địa chỉ: Số 429, đường Quang Trung, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 429, Quang Trung Street, Quang Long Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20-03-2018

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN
Mã số thuế:

3101047539

 Điện thoại:

(0215) 2305186

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: Quarter 1, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/03/2018

Công Ty TNHH Anh Tưởng
Mã số thuế:

3101047426

Địa chỉ: TDP Me, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: TDP Me, Quang Thuan Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15-03-2018

Công Ty TNHH Tổng Hợp Thái Thảo
Mã số thuế:

3101046302

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 , Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Civil Group 4, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 29-01-2018