Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Ba Đồn- Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÊ TÔNG TƯƠI THƯƠNG PHẨM QUẢNG SƠN
Mã số thuế:

3101086351

Địa chỉ: Thôn Linh Cận Sơn, Xã Quảng Sơn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: Linh Can Son Hamlet, Quang Son Commune, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 28/05/2020

Công Ty TNHH Nutritious Food
Mã số thuế:

3101086344

Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa, Xã Quảng Hòa, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Hop Hoa Hamlet, Quang Hoa Commune, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 27-05-2020

CÔNG ĐOÀN THỊ XÃ BA ĐỒN
Mã số thuế:

3101086062

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: Quarter 4, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 20/05/2020

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TÂN THANH PHONG
Mã số thuế:

3101085975

 Điện thoại:

0935.556.357

Địa chỉ: Số 440, Quang Trung, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 440, Quang Trung, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 18/05/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĨNH PHÚ
Mã số thuế:

3101085911

 Điện thoại:

0905.734.724; 0905.734.724

Địa chỉ: 262 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 262 Quang Trung, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/05/2020

Công Ty TNHH Sao Song Anh
Mã số thuế:

3101084410

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Quarter 3, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 25-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp