Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Phước Hà
Mã số thuế:

3101073232

Địa chỉ: Số 85 Hùng Vương, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 85 Hung Vuong, Kien Giang Town, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Cung Ứng Xăng Dầu Quảng Bình
Mã số thuế:

3101072768

Địa chỉ: Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Trung Binh Hamlet, Bao Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Ngọc
Mã số thuế:

3101071475

Địa chỉ: Số 153, Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 153, Tran Hung Dao, Dong Phu Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Coco
Mã số thuế:

3101071355

Địa chỉ: 152 đường Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: 152, Quang Trung Street, Quang Tho Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 26-06-2019

Công Ty Cổ Phần Arita Quảng Bình
Mã số thuế:

3101070873

Địa chỉ: Số 52, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: No 52, Nguyen Huu Canh, Hai Dinh Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 10-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp