Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Bình

HTX SXKDDVNN BÌNH MINH
Mã số thuế:

3101089384

Địa chỉ: thôn Bình Minh, Xã Dương Thủy , Huyện Lệ Thuỷ , Quảng Bình
Address: Binh Minh Hamlet, Duong Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã số thuế:

3101089377

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Hamlet 2, Loc Ninh Commune, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SA QUẢNG
Mã số thuế:

3101089190

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Mỹ Cương, Phường Bắc Nghĩa , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: 2 My Cuong Civil Group, Bac Nghia Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04/08/2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Phong Việt
Mã số thuế:

3101089169

Địa chỉ: Tổ dân phố Diêm Thượng, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: Diem Thuong Civil Group, Duc Ninh Dong Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 04-08-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LỆ THỦY LTV LAND
Mã số thuế:

3101089151

Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Address: Dong Thanh Hamlet, Lien Thuy Commune, Le Thuy District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày thành lập: 03/08/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Xdth Hồng Phát
Mã số thuế:

3101089031

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Address: Civil Group 5, Quang Phong Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 31-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp