Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Bình

Công Ty TNHH Xnk Nam Phong
Mã số thuế:

3101066115

Địa chỉ: Trung tâm cửa khẩu quốc tế ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
Address: Trung Tam Cua Khau Quoc Te Chalo, Dan Hoa Commune, Minh Hoa District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Ngày thành lập: 25-01-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Xuân Tình
Mã số thuế:

3101065915

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Phú Vinh, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Address: 2 Phu Vinh Civil Group, Bac Nghia Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 21-01-2019

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH
Mã số thuế:

3101065753

Địa chỉ: TDP 15, Phường Bắc Lý , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Address: TDP 15, Bac Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH LAXI
Mã số thuế:

3101065263

Địa chỉ: Thôn Tân Nẫm, Xã Cự Nẫm , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình
Address: Tan Nam Hamlet, Cu Nam Commune, Bo Trach District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA QB
Mã số thuế:

3101065513

Địa chỉ: Thôn Bàng, Xã Hoà Trạch , Huyện Bố Trạch , Quảng Bình
Address: Bang Hamlet, Hoa Trach Commune, Bo Trach District, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG NHÂN
Mã số thuế:

3101065425

Địa chỉ: Số 111, Hùng Vương, Phường Ba Đồn , Thị Xã Ba Đồn , Quảng Bình
Address: No 111, Hung Vuong, Ba Don Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp