Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Mỹ Tây- Huyện Tây Hòa- Phú Yên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN NGỌC MINH
Mã số thuế:

4401023474

 Điện thoại:

0947.924.648

Địa chỉ: Thôn Quảng Mỹ, Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hoà, Phú Yên
Address: Quang My Hamlet, Hoa My Tay Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 09/06/2016

MST đặc trưng xã Hòa Mỹ Tây
Mã số thuế:

4400964292

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm - Xã Hòa Mỹ Tây - Huyện Tây Hoà - Phú Yên
Address: Ngoc Lam Hamlet, Hoa My Tay Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 14-08-2012

Trường THCS Tây Sơn
Mã số thuế:

4400647102

 Điện thoại:

(0257) 3589154

Địa chỉ: Thôn Quảng Mỹ - Xã Hòa Mỹ Tây - Huyện Tây Hoà - Phú Yên
Address: Quang My Hamlet, Hoa My Tay Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 18-05-2009