Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tây Hòa- Phú Yên

Công Ty TNHH Minh Tiến Phú Yên
Mã số thuế:

4401055839

Địa chỉ: Phước Nông , Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phuoc Nong, Hoa Binh 1 Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 12-10-2018

Công Ty TNHH Trung Đoan
Mã số thuế:

4401054313

Địa chỉ: Liên Thạch, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Lien Thach, Hoa Phu Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 10-09-2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU BÁ LINH
Mã số thuế:

4401052242

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Tan My Hamlet, Hoa Phu Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 10/07/2018

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ÂN
Mã số thuế:

4401051915

Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phu Thu Quarter, Phu Thu Town, Tay Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 02/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp