Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Sông Cầu- Phú Yên

Công Ty TNHH Golden Sand Phú Yên
Mã số thuế:

4401055451

Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
Address: Hoa My Hamlet, Xuan Canh Commune, Song Cau Town, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Ngày thành lập: 02-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp