Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Krông Pa- Huyện Sơn Hòa- Phú Yên

Công Ty TNHH Nông Sản Trung Hà
Mã số thuế:

4401040487

Địa chỉ: Buôn Khăm, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Buon Kham, Krong Pa Commune, Son Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 21-10-2017

DNTN Tư Thạnh
Mã số thuế:

4400803880

 Điện thoại:

0913.409.931

Địa chỉ: Buôn thu, xã Krông Pa - Xã Krông Pa - Huyện Sơn Hoà - Phú Yên
Address: Buon Thu, Krong Pa Commune, Krong Pa Commune, Son Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 14-09-2010

UBND xã Krông Pa
Mã số thuế:

4400356720

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Krông Pa - Huyện Sơn Hoà - Phú Yên
Address: Phu Son Hamlet, Krong Pa Commune, Son Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 31-01-2005