Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Hòa- Phú Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT LIỆU NHẤT PHÚ
Mã số thuế:

4401056102

Địa chỉ: Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị , Huyện Phú Hoà , Phú Yên
Address: Phung Tuong 1 Hamlet, Hoa Tri Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HẢI NỞ
Mã số thuế:

4401054105

Địa chỉ: Phong Niên, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phong Nien, Hoa Thang Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 28/08/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng 27
Mã số thuế:

4401053077

Địa chỉ: Thôn Phong Niên, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phong Nien Hamlet, Hoa Thang Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 30-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp