Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hòa- Phú Yên

CÔNG TY TNHH HY HẢI HÀ
Mã số thuế:

4401058607

Địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 1, Thị trấn Hòa Hiệp Trung , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Address: Phu Tho 1 Quarter, Hoa Hiep Trung Town, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH PL SOLUTIONS
Mã số thuế:

4401057635

Địa chỉ: Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Hòa Hiệp Trung , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Address: Phu Hoa Quarter, Hoa Hiep Trung Town, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ACQ
Mã số thuế:

4401056712

Địa chỉ: Khu phố 3, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Hòa Vinh , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Address: Quarter 3, Ha Huy Tap Street, Hoa Vinh Town, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 13/11/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN NGỌC HUY
Mã số thuế:

4401056141

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Address: Phu Hiep 3 Quarter, Hoa Hiep Trung Town, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TÂN KỲ
Mã số thuế:

4401054546

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc 1, Xã Hòa Thành , Huyện Đông Hoà , Phú Yên
Address: Phuoc Loc 1 Hamlet, Hoa Thanh Commune, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 17/09/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Đà Rằng
Mã số thuế:

4401052771

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Thị Trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Tran Hung Dao Street, Quarter 2, Hoa Vinh Town, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 20-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp