Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Quỹ Bảo Trợ Xã Hội Pytopia

Ngày thành lập: 15-01-2018

Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Khu phố Hưng Phú, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Dai Lo Hung Vuong, Hung Phu Quarter, Ward 5, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 4401044989
Tên v.tắt/giao dịch Pytopia Foundation Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Phú Yên
Người đại diện Nguyễn Huỳnh Hạnh Hiếu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quỹ Bảo Trợ Xã Hội Pytopia

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính