Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI GROUP VŨNG RÔ

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Số nhà 22 Trần Rịa, Phường 9 , TP Tuy Hoà , Phú Yên
Address: No 22 Tran Ria, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 4401061007
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế TP Tuy Hoà
Người đại diện Võ Hoàng Vương
Địa chỉ N.Đ.diện 30A Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 30a Pham The Hien, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Milli Group Vũng Rô

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính