Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phú Yên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO DŨNG LỖ CHÀI
Mã số thuế:

4401084269

 Điện thoại:

0965119292

Địa chỉ: Đường Trục Chính, thôn Ngọc Sơn, Xã Hòa Quang Bắc , Huyện Phú Hoà , Phú Yên
Address: Truc Chinh Street, Ngoc Son Hamlet, Hoa Quang Bac Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 25/12/2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Lộc Phát
Mã số thuế:

4401084212

Địa chỉ: Đường liên xã Bình Kiến - Hòa Kiến, thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Lien Street, Binh Kien - Hoa Kien Commune, Phu Vang Hamlet, Binh Kien Commune, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Phú Yên

Ngày thành lập: 24-12-2020

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SÔNG BA
Mã số thuế:

4401084050

 Điện thoại:

(0257) 3777999

Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 3, Phường 9 , TP Tuy Hoà , Phú Yên
Address: Ninh Tinh 3 Quarter, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phú Yên

Ngày thành lập: 21/12/2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Đa Ngành Phú Hòa
Mã số thuế:

4401083963

 Điện thoại:

(0296) 3339919

Địa chỉ: Thôn Phong Niên, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phong Nien Hamlet, Hoa Thang Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 21-12-2020

Công Ty TNHH Hưng Hoàng Phát
Mã số thuế:

4401083949

 Điện thoại:

0982297797

Địa chỉ: Số 414 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
Address: No 414 Pham Van Dong, Xuan Phu Ward, Song Cau Town, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Ngày thành lập: 18-12-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SNEWRICE MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

4401083931

Địa chỉ: 92 Lạc Long Quân, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: 92 Lac Long Quan, Phu Lam Ward, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phú Yên

Ngày thành lập: 17/12/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TK
Mã số thuế:

4401083755

Địa chỉ: 48/31 Nguyễn Công Trứ, Phường 6 , TP Tuy Hoà , Phú Yên
Address: 48/31 Nguyen Cong Tru, Ward 6, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Phú Yên

Ngày thành lập: 15/12/2020

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TK
Mã số thuế:

4401083794

Địa chỉ: 26 Lê Văn Hưu, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: 26 Le Van Huu, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Phú Yên

Ngày thành lập: 15/12/2020

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP & DỊCH VỤ ĐỒNG XUÂN
Mã số thuế:

4401083593

Địa chỉ: 68 Lê Lợi, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Thị trấn La Hai , Huyện Đồng Xuân , Phú Yên
Address: 68 Le Loi, La Hai Town, Huyen Dong Xuan, Tinh Phu Yen, La Hai Town, Dong Xuan District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây hàng năm khác (Planting other annual crops)

Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Ngày thành lập: 14/12/2020

Công Ty TNHH Điện Máy Dũng Đại Phát
Mã số thuế:

4401083586

 Điện thoại:

0938858583

Địa chỉ: số 222 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 222 Le Trung Kien, Ward 2, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phú Yên

Ngày thành lập: 14-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp