Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phú Yên

Công Ty TNHH Huỳnh Gia Thành
Mã số thuế:

4401064505

Địa chỉ: Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Da Ngu Hamlet, Hoa Hiep Nam Commune, Dong Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Rừng Kết Nối
Mã số thuế:

4401064470

Địa chỉ: Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Phu Vang Hamlet, Binh Kien Commune, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Phú Yên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Tập Đoàn Đông Quân
Mã số thuế:

4401064086

Địa chỉ: NHS20 Nguyễn Hồng Sơn, Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: NHS20 Nguyen Hong Son, Phu Dong Ward, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phú Yên

Ngày thành lập: 04-05-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Trường Tín
Mã số thuế:

4401063974

Địa chỉ: Số 232 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 232 Le Thanh Phuong, Ward 8, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phú Yên

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đo Đạc Bản Đồ Long Phát Miền Trung
Mã số thuế:

4401063967

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, khu phố 8, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
Address: Le Loi Street, Quarter 8, Hai Rieng Town, Song Hinh District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH J-v
Mã số thuế:

4401063942

Địa chỉ: Số 294 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 294 Tran Hung Dao, Ward 6, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phú Yên

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Ayaru
Mã số thuế:

4401063808

Địa chỉ: HT 32 khu Rosa Alba, 88 Lê Duẩn, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: HT 32 Khu Rosa Alba, 88 Le Duan, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phú Yên

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Yến Sào Phú Khang
Mã số thuế:

4401063798

Địa chỉ: Số 27 Trần Nhật Duật, Phường 6, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 27 Tran Nhat Duat, Ward 6, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phú Yên

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Supership Phú Yên
Mã số thuế:

4401063614

Địa chỉ: Số 87 Ngô Quyền, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 87 Ngo Quyen, Ward 5, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Chuyển phát (Delivery service)

Phú Yên

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Việt Ngọc Diệu
Mã số thuế:

4401063420

Địa chỉ: Cây số 2 Quốc lộ 25, thôn Ân Niên, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Cay So 2, Highway 25, An Nien Hamlet, Hoa An Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Thép Bảo Lộc
Mã số thuế:

4401063332

Địa chỉ: Số 150 đường 3/2., Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 150, Street 3/2, Phu Thanh Ward, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phú Yên

Ngày thành lập: 05-04-2019

Công Ty Cổ Phần Yến Sào An Châu
Mã số thuế:

4401062924

Địa chỉ: Số 22 Phạm Hồng Thái, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: No 22 Pham Hong Thai, Ward 4, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phú Yên

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Vận Tải Ngọc Huy
Mã số thuế:

4401062730

Địa chỉ: Đội 1, thôn Cẩm Thạch, Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Address: Hamlet 1, Cam Thach Hamlet, Hoa Dinh Tay Commune, Phu Hoa District, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Hòa Định Tây, Huyện Phú Hòa, Phú Yên

Ngày thành lập: 15-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp