Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tu Vũ- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

UBND xã Tu vũ
Mã số thuế:

2600199969

Địa chỉ: Xã Tu vũ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Tu Vu Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998