Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trung Nghĩa- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Trung nghĩa
Mã số thuế:

2600200068

Địa chỉ: Xã Trung nghĩa - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Trung Nghia Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998