Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạch Đồng- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Công Ty TNHH Vitamedica
Mã số thuế:

2600997037

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Khu 4, Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty Cổ Phần Gạch Siêu Nhẹ Catalan
Mã số thuế:

2600770357

 Điện thoại:

0903.051.166

Địa chỉ: Khu Đồi Tằm - Xã Thạch Đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu Doi Tam, Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-11-2011

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Đồng
Mã số thuế:

2600604367

 Điện thoại:

(0210) 3688228

Địa chỉ: Khu 4, xã Thạch Đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 4, Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-07-2009

Uỷ ban nhân dân xã Thạch đồng
Mã số thuế:

2600200685

Địa chỉ: xã Thạch đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Thach Dong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998