Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phương- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Cảnh Thanh Thủy
Mã số thuế:

2600907065

 Điện thoại:

0948.018.984

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 - Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: So 2 Residential Area, Tan Phuong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-02-2014

Công Ty Cổ Phần Btk Vettraco
Mã số thuế:

2600892718

 Điện thoại:

0962.388.555

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 2, Tan Phuong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 14-10-2013

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số I Phú Thọ Nhà Máy Gạch Tuynel Thanh Phương
Mã số thuế:

2600329505-008

 Điện thoại:

(0210) 3846752

Địa chỉ: Khu 4 - Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 4, Tan Phuong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 30-10-2007

Hiệu Thuốc Huyện Thanh Thuỷ
Mã số thuế:

2600168110-014

Địa chỉ: Xã Tân Phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Tan Phuong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-12-1999

Uỷ ban nhân dân xã Tân phương
Mã số thuế:

2600200653

Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Tan Phuong Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998