Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thủy- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Taxi Thanh Thủy
Mã số thuế:

2600938440

 Điện thoại:

0979.359.156

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Sơn Thủy - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 2, Son Thuy Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 10-04-2015

Công ty TNHH xây dựng và phát triển hạ tầng Quang Linh
Mã số thuế:

2600660347

 Điện thoại:

0972.279.458

Địa chỉ: Khu 3 - Xã Sơn Thủy - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 3, Son Thuy Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-01-2010

Uỷ ban nhân dân xã Sơn thuỷ
Mã số thuế:

2600200170

Địa chỉ: xã Sơn thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Son Thuy Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998