Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Tqđ
Mã số thuế:

2600974382

Địa chỉ: Đồi Ốc, Khu 1, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Address: Doi Oc, Khu 1, Phuong Mao Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-01-2017

Hợp tác xã dịnh vụ thuỷ lợi phượng mao
Mã số thuế:

2600704964

 Điện thoại:

0354.4534.445

Địa chỉ: Khu 01 - Xã Phượng mao - Xã Phượng Mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 01, Phuong Mao Commune, Phuong Mao Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-11-2010

Uỷ ban nhân dân xã Phượng mao
Mã số thuế:

2600200029

Địa chỉ: Xã Phượng mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Phuong Mao Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998