Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đoan Hạ- Huyện Thanh Thủy- Phú Thọ

CÔNG TY CP ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN PHÚC LỘC - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
Mã số thuế:

0107735945-001

 Điện thoại:

0946.161.698

Địa chỉ: Khu 3, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Address: Khu 3, Doan Ha Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 17/03/2017

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Thành Trung Đoan Hạ
Mã số thuế:

2600435172

 Điện thoại:

(0210) 877201

Địa chỉ: Khu 3, xã Đoan Hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Khu 3, Doan Ha Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-08-2008

Uỷ ban nhân dân xã Đoan hạ
Mã số thuế:

2600200269

Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Address: Doan Ha Commune, Thanh Thuy District, Phu Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Ngày thành lập: 12-11-1998